Překáží vám cizí autovrak na parkovišti?

Záleží na tom, zda je vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci (dálnice, veřejně přístupná silnice, místní či účelová komunikace) nebo mimo ni. V případě, že se autovrak nachází na pozemní komunikaci, je nejlepším řešením obrátit se na vlastníka komunikace – v případě obce je to Obecní úřad. Daná instituce má za povinnost provést místní šetření na místě výskytu a je-li vozidlo vyhodnoceno jako autovrak, bude na jeho okno vylepena výzva majiteli, aby uvedl vozidlo do náležitého technického stavu, nebo je z komunikace odstranil. Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Pokud majitel nereaguje do této zákonné lhůty, přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Jinak se bude postupovat v případě, že se autovrak nenachází na pozemní komunikaci, ale na pozemku, který mu nepatří, a vozidlo dále nepoužívá. Na takový automobil se pohlíží jako na odpad dle platného znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., který definuje autovrak jako odpad. Vlastník vraku je povinen dle § 37 (nakládání s autovraky) předat jej k likvidaci pouze osobám (provozovateli) mající povolení ke sběru, výkupu, zpracování a likvidaci autovraků. Pokud se tak nestane, může obecní úřad v souladu s ustanovením zákona o odpadech bezodkladně přemístit vozidlo, které je umístěno tak, že poškozuje nebo ohrožuje životní prostředí, narušuje estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny. Vzniklé náklady poté vymáhá od majitele autovraku.

 

FAQ

Máte dotaz? Zkuste se podívat na "Nejčastěji pokládané dotazy".

Zeptejte se nás

Máte dotaz a nenašli jste odpověď mezi nejčastěji pokládanými dotazy? Zavolejte nebo napište. Rádi se Vám budeme věnovat.

Kontakty

Máte dotaz na poskytované služby nebo jste se již rozhodli využít našich služeb. Neváhejte nás kontaktovat.